Polykarbonátové stěny

Sme špecialisti na strechy predovšetkým veľkých halových objektov.

Presvetľovacie pásy majú významný vplyv na optimalizáciu pracovného prostredia vo vnútri objektu, výraznú úsporu svetelnej i tepelnej energie. Na presvetľovacie pásy sa používalo drôtosklo alebo sklenené kopilitu, ktoré z hľadiska termoizolačného sú dávno prekonané práve polykarbonátovými doskami. Navyše možno použiť polykarbonát s rôzne farebným odtieňom, prípadne v mliečnom prevedení. Tým sme schopní zamedziť nechcenému oslňovaniu pracovníkov a obmedziť vznik skleníkového efektu.

Výhoda presklenia zvislých stien komôrkovým polykarbonátom je rovnako v pružnosti tohto materiálu. Nedochádza k jeho popraskaniu vplyvom pohybu budovy, čo býva u vyššie spomínaných materiálu častým javom, sprevádzaným zvýšeným únikom tepla z objektu. Rovnako tak nezanedbateľnou výhodou je aj eliminácia možnosť pracovného úrazu vplyvom odpadnutím týchto ťažkých materiálov.

 

Webdesign by Lewest.cz